Ciprian Cezar Spiridon - Names - Orthodoxia

Ciprian Cezar Spiridon

 • Archbishop, Buzău+Vrancea, Metr. Muntenia+Dobrogea
 • Buzău
 • Aleea Episcopiei 3,
 • Buzău
 • 120043
 • ROMANIA
 • Tel./Fax: 0238-413608
 • arhiepiscopiabzvn@yahoo.com, contact@arhiepiscopiabzvn.ro
 • www.arhiepiscopiabzvn.ro
 • A Buzău and Vrancea
 • * Suhuleț N gimnaziul Ciocâlia de Jos, liceul Constanţa,
 • Seminar Buzău.
 • Fac Teol, Academia de Muzică Bucureşti.
 • mon Crasna.
 • diak (Nifon Ploieşti).
 • doctoral studies Thessaloniki
 • Dr. theol Thessaloniki "Arhiereii greci care au păstorit Mitropoliile Ungro-Vlahiei şi Moldovei".
 • stud San Nicola Bari/Università Angelicum Roma.
 • inspector Admin Patr.
 • consilier patriarhal.
 • ⊖ Bucureşti (A Christodoulos Athen).
 • protosinghel.
 • archim .
 • ⊕ .
 • B Câmpina, vicar patriarhal.
 • Secretary Holy Synod.