Petroniu Petru Florea - Names - Orthodoxia

Petroniu Petru Florea

 • Bishop, Sălaj, Metr.Cluj Maramureş Sălaj
 • Sălaj
 • str. Episcopiei, nr. 1
 • Zalău
 • 450145
 • ROMANIA
 • Telefon: 0360 100.321 Fax: 0360 100.321
 • episcopiasalajului@yahoo.com
  petroniuf@hotmail.com
 • www.episcopiasalajului.ro
 • * Târgu-Mureş. N?
 • Seminar Teol Cluj.
 • militar Lugoj.
 • Inst Teol Sibiu.
 • Inst Teol Cluj. Lic "Moise la interferenţa realităţii şi a reflecţiilor patristice". WCC Canberra.
 • stud Greek language,
 • stud theol Dr. theol Thessaloniki (Patristica), teacher Calcutta.
 • "Opera exegetică a Sf. Maxim"
 • preparator Fac Teol Alba Iulia.
 • diak .
 • ⊖ .
 • iconom stavrofor.
 • mon "Petroniu" protosinghel.
 • ⊕ B Sălaj, vicar Oradea.
 • B Sălaj
 • member of the Holy and Great Synod of the Orthodox Church in Crete.