Joakim Jakim Jovčevski - Names - Orthodoxia

Joakim Jakim Jovčevski

 • Bishop, Polog Kumanovo
 • ul. 100, br. 31,
 • Kumanovo
 • 1321
 • MAKEDONIJA
 • [389] 31 444556
 • * Lukovo Struga Makedonia. NSlava?
 • absolvent theol.
 • mon Cetinje.
 • diak .
 • ⊖ .
 • igumen Rijeka Crnojeviča, teacher Cetinje.
 • ⊕ (Beograd) B Velički vikar M Jovan.
 • B Polog