Tihon Stepan Chizhevskij - Names - Orthodoxia

Tihon Stepan Chizhevskij

 • Bishop, Ivano-Frankivsk+Kolomyja, UOC
 • Ivano-Frankivsk
 • Vinogradna 10,
 • Kryhivtsy
 • 76493
 • UKRAINA
 • [380] 342 753108, 235059. kantsler 245176. Cerkov 230584
 • if.eparhia@gmail.com, boechko@inbox.ru
 • www.svt-vasiliy.if.ua, www.ivano-frankivsk.church.ua
 • * Maljatintsy, district Kitsman, region Chernovtsy, N25.3.
 • music school Chernovtsy.
 • Soviet Army.
 • technical school Chernovtsy.
 • Turner in Experiments Factory Chernovtsy.
 • diak.
 • deacon at Smolensk cathedral (B Feodosij Protsjuk)
 • deacon at Chernovtsy cathedral, correspondence course Seminary Moskva
 • protodeacon.
 • kamilavka
 • St. Nicholas Cathedral New York (Holy Synod Moskva).
 • San Francisco. klirik Chernovtsy Bukovina (M Onufrij).
 • mon. Monastery St. Tichon OCA (B Kliment Kapalin, Serpuhov).
 • igumen St. Nicholas New York (A Makarij Svistun, Klin).
 • priest.
 • Chernovtsy cathedral (M Onufrij).
 • archim.
 • Ukrainian Orth Church Canada, Ecumenical Patriarchate of Constantinople.
 • dean Chernovtsy (M Onufrij).
 • B cathedral Lavra Kiev (M Onufrij) ─░vano-Frankivsk+Kolomyja, UOC.
 • passed to the Lord