Porfirij Oleg Prednjuk - Names - Orthodoxia
1469

Porfirij Oleg Prednjuk

 • Bishop, Lida+Smorhon, Belarussian Orthodox Church
 • Lida
 • Sovetskaja 20,
 • Lida
 • 231300
 • BELARUS
 • [375] (154) 65-27-73.
 • lida.eparhia@mail.ru
 • http://lida-eparhia.by/
 • * Kobrine, Brest region, Belarus
 • Polytehnikum Brest "ingenieur mehanik"
 • military service
 • ponomar chtjets at Buhovichi village, Kobrin district
 • Seminary Minsk Zhirovitsi
 • entered the brotherhood of the Dormition Monastery at Zhirovitsy
 • mon.
 • diak.
 • priest.
 • Studies at Minsk Theol Academy. kandidat Pastoral Theology
 • teacher Seminary Academy Minsk
 • chosen by Holy Synod to be Bishop of Lida and Smorhon
 • zamestitel' namestnika Zhirovitsy
 • archim.
 • Rite of Nomination of Archimandrite Porfirij (Prednjuk) as Bishop of Lida and Smorhon, Belarussian Orthodox Church
 • B Lida+Smorhon, Belarussian Orthodox Church