Kassianos Vasilios Notis - Names - Orthodoxia

Kassianos Vasilios Notis

 • Bishop, Aravissos / Assist Chalkedon
 • Esin sokak
 • ─░stanbul
 • 34940
 • TURKEY
 • +90 536 424 40 25
 • vasilinoti@windowslive.com
 • born Beyoglou Pera
 • stud Fac theol Patmos
 • diak (M Ioakeim) Chalkedon
 • Master theol Thessaloniki
 • Military service
 • archidiakonos Chalkedon (M Athanasios Papas)
 • priest (M Athanasios Papas)
 • archim
 • parishes Chalkedon
 • B Aravissos assistant Chalkedon.