Christophoros Hanna Atallah - Names - Orthodoxia

Christophoros Hanna Atallah

  • Archbishop, Kyriakoupolis, epitropos Amman .
  • Kyriakoupolis
  • Greek Orth Metropolia, P.O.Box 310933,
  • Amman
  • 11191
  • JORDAN
  • [962] 6 5921-146, fax -928, fax -146
  • A Kyriakoupolis,epitropos .