Athanasios Giannousás - Names - Orthodoxia

Athanasios Giannousás

 • Metropol, Sisanion + Siátista
 • Sisanion + Siátista
 • Siatista
 • 503 00
 • GREECE
 • 0030-465-21365 or 21257 (Metropolitan) 0030-465-21204 (Secretariat) Fax 0030-465-21204
 • *Athens
 • dipl theol Athens
 • stud theol English, German
 • mon Penteli
 • diak M Agathonikos
 • diak parish St. Nikolaos Acharnoon street Athens
 • diak Kastoria
 • priest St. Georg Kastoria
 • protosynkellos hierokeryx Kastoria
 • archim Patr Bartholomaios
 • M Sisanion + Siátista