Mihail Mihailo Anisenko - Names - Orthodoxia

Mihail Mihailo Anisenko

  • elected B Komana , Exarch St. Anrew Kiev
  • Arnavutk√∂y Bosporus B Komana (Patr Bartholomaios,)