Agapios - Names - Orthodoxia

Agapios

  • Bishop, Abbot of Saint Pishoy
  • EGYPT
  • B + Abbot of Saint Pishoy (Patr Tawadros)