Païsij Viktor Shinkaryov - Names - Orthodoxia

Païsij Viktor Shinkaryov

  • Bishop, Kostjantynivka, vicar Horlivka
  • Gorlovka
  • UKRAINA
  • * Gorlovka Donetsk
  • B Kostjantynivka, vicar Horlivka