Lukas Arsanios El Anba Bishoi - Names - Orthodoxia

Lukas Arsanios El Anba Bishoi

 • Bishop, former Abnoub
 • Abnoub
 • P.O.B 71717 Coptic Bishopric,
 • Abnoub
 • EGYPT
 • [20] 88 500-105, fax -644. [20] 2 5912201, 2676349
 • Bishoploukas@gmail.com
  copticabnoub@yahoo.com
 • Passed to the Lord
 • *
 • mon. Arsanios Al Anba Bishoi
 • priest.
 • ⊕ (Pope Shenouda)