Epiphanios Machairiotis - Names - Orthodoxia
354

Epiphanios Machairiotis

 • Bishop, Ledra, assistant B
 • Iera Archiepiskopi Kyprou, P.O.Box 25272,
 • Nikosia
 • 1308
 • CYPRUS
 • [357] 22 35933-4, fax -3.
 • * Levkosia. N12.5.
 • stud pedagogics Levkosia.
 • stud Byzantine music Levkosia.
 • Machaira.
 • diak
 • ⊖ ;
 • hegoumenos Machaira.
 • ⊕ assistant B
 • member of the Holy and Great Synod of the Orthodox Church in Crete.