Issaia Zurab Mirdatovich Tčanturia - Names - Orthodoxia

Issaia Zurab Mirdatovich Tčanturia

 • Metropol, Nikozi+Tskhinvali
 • Nikozi
 • Sakatedro Tadzari, Katedral,
 • Nikozi
 • 1417
 • GEORGIA
 • [995] 99 412745
 • diak
 • * Zugdidi. diplom Theatral University Tbilisi.
 • mon.
 • ⊖ Igumen Monastery Martkopi
 • ⊕ B Nikoz
 • chairman Financial Department.
 • A Nikoz
 • M Nikoz