Eustathios Konstantinos Spiliotis - Names - Orthodoxia

Eustathios Konstantinos Spiliotis

 • Metropol, Monembasia+Sparta
 • Monembasia
 • Mitropolis Lyssandrou 5,
 • Sparti
 • 231 00
 • GREECE
 • [30] 27310 26481, 26580, 26581. fax 26581.
 • immspar@otenet.gr
 • www.immspartis.gr
 • * Messinia. N20.9.
 • mon Voulkano Messinia,
 • diak .
 • diplom theol Athens.
 • ⊖ .
 • ⊕ M Monembasia.