Chrysostomos Christos Skliphas - Names - Orthodoxia

Chrysostomos Christos Skliphas

 • Metropol, Patras
 • Patras
 • Votsi 34,
 • Patra
 • 261 10
 • GREECE
 • [30] 2610 320602, 277535, 272604. fax 339391. Athens 210 9563769
 • i-m.patron@otenet.gr
 • www.i-m.patron.gr
 • * Louka Tripoleos son of priest. N27.1. dipl pedag Tripolis and theol Athens.
 • mon Agios Nikolaos Barson.
 • diak (Theoklitos Filippaios).
 • ⊖ (Theoklitos Filippaios). hierokēryx Mantineia.
 • Igumen Ag. Nikolaos Barson.
 • code-writer and secretary of press and monastic life of Holy Synod,
 • Secr Holy Synod,
 • Chief Secr Holy Synod.
 • ⊕ M Patras.