Alexios Theódoros Michalopulos - Names - Orthodoxia

Alexios Theódoros Michalopulos

 • Metropol, former Trikke
 • Trikke
 • Mitropolis Apollonos 19,
 • Trikala
 • 421 00
 • GREECE
 • [30] 24310^^ 27365, 27282. fax 26352.
 • imts1@otenet.gr
 • www.imts.gr
 • * Piraieus. N17.3.
 • mon Penteli.
 • diak .
 • dipl theol Athens.
 • ⊖ .
 • ⊕ B Diauleia assistant Athens.
 • M Trikke+Stagai.
 • M Trikke.
 • retired
 • passed to the Lord