Markos Vasilakis - Names - Orthodoxia
613

Markos Vasilakis

 • Metropol, Chios, Psara+Oinousai
 • Chios
 • Mitropolis,
 • Chios
 • 821 00
 • GREECE
 • 22710 44045 & 22710 43045
 • mhtr34@otenet.gr
  mhtr97@otenet.gr
 • www.imchiou.gr
 • * Chios. N03.5. dipl phil Athens Classical Philology, teacher Byzantine Philology University Athens. dipl theol Athens.
 • mon.
 • diak hierokÄ“ryx Chios.
 • ⊕ M Chios.