Damaskinos Papagiannakis - Names - Orthodoxia

Damaskinos Papagiannakis

 • Metropol, Kydonia+Apokoronas
 • Kydonia
 • Mitropolis plateia Patr. Athenagorou
 • HaniĆ”, Kreta
 • 731 32
 • GREECE
 • [30] 28210 2780-7, -8 fax, [30] 6947946035
 • imka@imka.gr
 • www.imka.gr
 • * Chania. N4.12.
 • mon
 • stud Ekklesiastiki school Kreta, Fak Theol Thessaloniki.
 • diak.
 • protosynkellos Kydonia.
 • ⊕ Kydonia+Apokoronas.