Irinaios Nikólaos Mesarchakis - Names - Orthodoxia

Irinaios Nikólaos Mesarchakis

 • Metropol, Lampis+Syvritos+Sphakia
 • Lampis
 • Mitropolis,
 • Spili, Kreta
 • 740 53
 • GREECE
 • [30] 28320^^ 22133, 22301
 • imlssspili@yahoo.gr
 • * Spiliá Kissamou Kreta. N23.8.
 • diplom Ekklesiastiki school Kreta.
 • mon Gonia.
 • diak .
 • ⊖ diplom Athens.
 • protosynkellos Kisamos, teacher religion gymnasia.
 • Igumen Gonia.
 • ⊕ M Lampis+Syvritos+Sphakia.