Roman Dmitrij Kimovič - Names - Orthodoxia
1060

Roman Dmitrij Kimovič

 • Archbishop, Konotop+Gluchov, UOC
 • Konotop
 • vul. B. Chmelnitskogo 7,
 • Konotop
 • 41600
 • UKRAINA
 • [380] 5447 70921. [380] 5444 23083
 • konotop_ep@ukr.net
 • https://konotop.church.ua/
 • * diak s.Ploskoje Bukovina. Choir regent Počajev. N14.10.
 • Seminar Pochajev.
 • mon
 • diak
 • ⊖ ;
 • hegumen.
 • ⊖ archim namestnik Theotokos Nativity Gorodišče.
 • archim
 • ⊕ B (2017 A) Konotop+Gluchov, UOC.