Casian Constantin Crăciun - Names - Orthodoxia

Casian Constantin Crăciun

 • Archbishop, Dunărea de Jos, Metr. Muntenia+Dobrogea
 • Dunărea de Jos
 • str. Domnească 104,
 • Galaţi
 • 800201
 • ROMANIA
 • Telefon/fax: 0040.236.460.014
 • arhiepiscopia@edj.ro
 • www.edj.ro
 • * Lopătari Buzău, N? Sem theol Buzău, Inst Theol Bucureşti.
 • mon.
 • diak .
 • Prof Sem Buzău.
 • Dr.theol Strasbourg.
 • Dr.theol Bucureşti.
 • ⊖ Sibiu.
 • assistant Directeur Spir Sibiu..
 • archim .
 • assistant Inst theol Bucureşti, Inspecteur patr des Etudes.
 • ⊕ B Galaţi.
 • vicar. Galati
 • B. Galati
 • A Dunărea de Jos.
 • member of the Holy and Great Synod of the Orthodox Church in Crete.