Chrysanthos Gerasimos Stellatos - Names - Orthodoxia

Chrysanthos Gerasimos Stellatos

 • Bishop, Kernitsa, auxiliary Patras
 • Kernitsa
 • Votsi 34,
 • Patra
 • 261 10
 • GREECE
 • [30] 2610 320602, 277535, 272604. fax 339391. Athens 210 9563769
 • www.i-m.patron.gr
 • * Kampitsata Kephalinia
 • mon
 • diak
 • director oikotrophion Patras, teacher theology.
 • priest
 • archim
 • orden St. Sava Serbian Patriarchate
 • B