Theoktist Nikolaos Zakopoulos - Names - Orthodoxia

Theoktist Nikolaos Zakopoulos

 • Metropol, former M Phokis
 • Mitropolis,
 • Amphissa
 • 331 00
 • GREECE
 • [30] 22650 28624, 28224. fax 29146.
 • www.imfok.gr
 • * Sparta, N3.9.
 • mon
 • diak
 • priest
 • archim
 • B
 • retired