Theoktistos Kloukinas - Names - Orthodoxia

Theoktistos Kloukinas

 • Metropol, Phokis
 • Phokis
 • Mitropolis,
 • Amphissa
 • 331 00
 • GREECE
 • [30] 22650 28624, 28224. fax 29146.
 • imfokid@gmail.com
  imfokid@otenet.gr
 • www.imfokid.gr
 • * Sparta, N 3.9.
 • diak
 • dipl theol.
 • priest
 • B Androusa, assistant Sparta
 • M Phokis