Iustinos Bardakas - Names - Orthodoxia

Iustinos Bardakas

 • Metropol, Nea Krini+Kalamaria
 • Nea Krini
 • M Chrysanthou 1
 • Thessaloniki
 • 55132
 • GREECE
 • +30 2310 481 810
 • imnkrkal@otenet.gr
 • https://imkal.gr
 • * Meliti Florina
 • postgraduate studies Athens, Neapolis Cyprus.
 • mon
 • diak
 • archim Florina (M Augustinos Kantiotis)
 • priest
 • ierokyrix Holy Synod and Florina
 • protosynkellos Florina
 • director television 4E
 • B Nea Krini+Kalamaria