Gerontij Vasil Tarasovich Oljanski - Names - Orthodoxia

Gerontij Vasil Tarasovich Oljanski

 • Bishop, Boyar
 • Boyar
 • Kyjiv
 • UKRAINA
 • [380] 671246235
 • vasul.t.1551@gmail.com
 • B Boryspil, Vicar of the Kyiv UAOC
 • B Boyar OCU
 • Voznesensk, Mykolaiv region
 • diak Monastery Chinadijiv (B Kirilo).
 • priest skit Khrestovozdvizhen (B Iosaf KP).
 • dipl Akademia Kiev.
 • dipl Fak jur Kiev.
 • B Drogobin, vikar Kiev UAOC