Symeon Ioannis Voliotis - Names - Orthodoxia

Symeon Ioannis Voliotis

 • Bishop, Thespies, vicar Athens
 • Ag. Philotheis 21,
 • Athens
 • 105 56
 • GREECE
 • http://iaath.gr
 • Kozani N.12.10
 • Ius Bachelor. Aristotle University Thessaloniki
 • Bachelor Theol Master Canon Law Thessaloniki
 • mon (M Kastorias Seraphim)
 • Monastery Agion Anargyron Melissotopos/Kastoria
 • Archiepiskopi Athens
 • archim Pneumatikos (A Ieronimos)
 • General manager administrative services. Archiepiscopi
 • consecrated B Thespies