Nikodim Mikola Pustovgar - Names - Orthodoxia
1881

Nikodim Mikola Pustovgar

 • Bishop, Ljubeč, vicar Černihiv
 • L. Tolstogo 92,
 • Černigiv
 • 14014
 • UKRAINA
 • [380] (462) 69-40-07.
 • polikopa@president.org.ua
  igor@orthodox.com.ua
 • http://orthodox.com.ua/
 • *Nosovka Chernigov. N3rd Sunday after Pascha.
 • diak
 • ⊖ ;
 • Seminar Pochajev.
 • naselnik Pochajev.
 • naselnik Transfiguration Novgorod-Severskij Chernigov.
 • mon
 • namestnik Transfiguration Novgorod-Severskij Chernigov.
 • Akademia Kiev.
 • archim
 • ⊕ Ljubech, vicar Chernigiv.