Andreas Paulos Sofianopoulos - Names - Orthodoxia

Andreas Paulos Sofianopoulos

  • Metropol, Saranta Ekklisies Forty Churches Kirklareli
  • Kirklareli Turkey
  • Megas Archidiakonos Phanar. born in Patras dipl theol Athens, Strasbourg diak (M Apostolos)
  • priest Megas Protosynkelos
  • Phanar M Saranta Ekklisies Forty Churches Kırklareli (Patr Bartholomaios)