Eumenios Vasilopoulos - Names - Orthodoxia

Eumenios Vasilopoulos

  • Bishop, Kerasounta, vicar Australia
  • Australia
  • 242 Cleveland Street, Redfern,
  • NSW 2016
  • AUSTRALIA
  • +61 2 9690 6100
  • http://www.greekorthodox.org.au
  • Bishop of Kerasous, vicar Australia