Kallinikos Nikolaos Georgatos - Names - Orthodoxia

Kallinikos Nikolaos Georgatos

 • Metropol, Metropolitan Kastoria
 • Kastoria
 • 52100 KASTORIA
 • Kastoria
 • 52100
 • GREECE
 • 0030-467-27783 (Metropolitan) 0030-467-22334 (Secretariat) Fax 0030-467-22334
 • http://www.ecclesia.gr
 • Metropolitan Kastoria
 • Edessa
 • . Pedagogical Academy of Heraklion, Crete and at the Theological School of the Aristotle University of Thessaloniki
 • Protosyncellus