Barnabas Georgios Solomou - Names - Orthodoxia
369

Barnabas Georgios Solomou

 • Bishop, Salamis, assistant B
 • Iera Archiepiskopi Kyprou, P.O.Box 21130,
 • Nikosia
 • 1502
 • CYPRUS
 • [357] 22 554600. [357] 22 474180
 • * Levkara, N11.6.
 • diplom theol Athens.
 • Katechet.
 • diak .
 • ⊖ .
 • ⊕ .
 • assistant B
 • passed to the Lord