Ioann Šomahia - Names - Orthodoxia

Ioann Šomahia

  • Bishop, Martkofi+Gardabani
  • Martkofi
  • Tsminda Vakhtang Gorgasali Monasteri, Tsminda Ninos kuča,
  • Rustavi
  • 3700
  • GEORGIA
  • [995] 335 149370
  • ⊕ B Agarak-Tsalka
  • B Martkofi+Gardabani (changing with B Grigol Katsia)