Polykarpos Chrysikos - Names - Orthodoxia
507

Polykarpos Chrysikos

  • Bishop, Tanagra
  • Tanagra
  • Ag. Philotheis 21,
  • Athens
  • 105 56
  • GREECE
  • http://iaath.gr
  • * Avlida Euboia. N23.2.
  • diak
  • passed to the Lord