Panteleimon Kathreptidis - Names - Orthodoxia

Panteleimon Kathreptidis

 • Metropol, Koroneia, assistant Athens
 • Koroneia
 • Attaleias 128,
 • Nikaia
 • 184 53
 • GREECE
 • [30] 210 3238413. fax 3224673.
 • * Nikaia. N27.7.
 • diplom theol Athens.
 • diak
 • hierokēryx Trikke.
 • stud Deutschland.
 • director pastoral care airports.
 • hierokēryx Athens.
 • ⊕ B.
 • M Koroneia assistant Athens.