Kallinikos Korobokis - Names - Orthodoxia
524

Kallinikos Korobokis

 • Metropol, Arta
 • Arta
 • Mitropolis,
 • Arta
 • 471 00
 • GREECE
 • [30] 26810 28842. 28090. 71835. fax 78419, 28610
 • info@imartis.gr
 • www.imartis.gr
 • * Argos N29.7.
 • diak
 • ⊕ ;
 • B Epidauros, assistant Argolis.
 • M. Arta