Ieremias Fountas - Names - Orthodoxia
529

Ieremias Fountas

 • Metropol, former Gortyna+Megalopolis
 • Gortyna
 • Mitropolis,
 • Megalopolis
 • 222 00
 • GREECE
 • [30] 27910 25026, 22618, fax 21160
 • imgormeg@otenet.gr
 • www.imgortmeg.gr
 • Passed to the Lord
 • * Nafpaktos. N1.5. diplom theol Athens.
 • diak
 • ⊖ served in Attika, Phokis, Piraeus, Megara.
 • Synodic Youth Committee Athens.
 • Dr.theol Athens.
 • Epikouros Prof Biblical Studies Athens.
 • ⊕ M Gortyna