Chrysostomos Dimitrios Korakitis - Names - Orthodoxia
530

Chrysostomos Dimitrios Korakitis

 • Metropol, Mani
 • Mani
 • Mitropolis,
 • Gýtheion
 • 232 00
 • GREECE
 • [30] 27330 22080, 22214. fax 23396.
 • imgytheiou@gmail.com
 • http://www.im-manis.gr
 • * Athens. N13.11.
 • diplom theol Athens.
 • secretary Commission Monachism Holy Synod, teacher Piraieus.
 • mon
 • diak
 • parish Ag. Irene Athens
 • ⊕ ;
 • M Gýtheion+Oítylon:
 • new name eparchia M Mani
 • passed to the Lord.