Spyridon Spyridon Kalafatakis - Names - Orthodoxia

Spyridon Spyridon Kalafatakis

 • Metropol, former Kefallinia
 • Mitropolis,
 • Argostolion
 • 281 00
 • GREECE
 • [30] 26710 28011, 22231. fax 25177. [30] 6944 542617.
 • * Piraieus.
 • mon. Moni Penteli,
 • diak
 • diplom theol Athens hierokēryx
 • ⊕ B Neochorion Ass. Piraieus.
 • M
 • died