Seraphim Lambros Stergiulis - Names - Orthodoxia

Seraphim Lambros Stergiulis

 • Metropol, Kythera
 • Kythera
 • Mitropolis,
 • Chora Kythiron
 • 801 00
 • GREECE
 • [30] 27360 31281, fax 31202. Athens 2108225396
 • imkythiron@imkythiron.gr
 • www.imkythiron
 • * Vrangiana Karditsis. N4.12.
 • graduate Rizareios Ekkl Scholi.
 • diak ;
 • diplom theol, Thessaloniki.
 • hierokÄ“ryx Hydra.
 • ⊖ ;
 • archim, protosynkellos Hydra.
 • ⊕ M Kythera