Seraphim Vyron Stephanou - Names - Orthodoxia

Seraphim Vyron Stephanou

 • Metropol, former Stagai+Metéora
 • Stagai
 • Mitropolis,
 • Kalambaka
 • 422 00
 • GREECE
 • [30] 24320^^ 23000, 22752, 22753.
 • * Fanarion Karditsa. N4.12.
 • diplom theol Athens.
 • diak
 • ⊕ M Trikke.
 • M Stagai.
 • M tit Oreos.
 • M Stagai+Metéora
 • died