Chrysostomos Konstantinos Triantafyllou - Names - Orthodoxia
576

Chrysostomos Konstantinos Triantafyllou

 • Metropol, Chalkís, Istiaia, Sporades
 • Chalkís
 • Mitropolis Vaki 21,
 • Chalkis
 • 341 00
 • GREECE
 • [30] 22210 60404, 60405, 60406, 60407, 22502, 27925. fax 61505,
 • imchalkidos@yahoo.gr
 • www.imchalkidos.gr
 • * Vassiliko Chalkidos. N13.11.
 • dipl theol. Athens.
 • Ms theol. Thessaloniki.
 • diak
 • ⊖ epitropos Chalkis.
 • ⊕ M Chalkis.