Ioil Panagiotis Frangakos - Names - Orthodoxia
584

Ioil Panagiotis Frangakos

 • Metropol, Edessa, Pella+Almopia
 • Edessa
 • Mitropolis,
 • Edessa
 • 582 00
 • GREECE
 • [30] 23810 23300, 23500. fax 29945.
 • imepa.gt@gmail.com
 • http://www.imepa.gr/
 • * Nikaia. Piraios. N19.10.
 • dipl theol Athens.
 • military service.
 • laikos hierokēryx Edessa.
 • diak ;
 • hierokēryx Edessa.
 • ⊕ M Edessa.