Seraphim Ioannis Papakóstas - Names - Orthodoxia

Seraphim Ioannis Papakóstas

 • Metropol, Kastoria
 • Kastoria
 • Plat. Pavlou Melá 1,
 • Kastoria
 • 521 00
 • GREECE
 • [30] 24670 27783, 22334. fax 27142.
 • info@imkastorias.gr
 • www.imkastorias.gr
 • * Agnantero Karditsa. N4.12.
 • diplom Anotéra Ekkl Scholi Athens.
 • diak
 • diplom theol Athens.
 • Secretary Holy Synod, parish Ag. Nikolaos Kato Patisia.
 • ⊕ M Kastoria.
 • member of the Holy and Great Synod of the Orthodox Church in Crete.
 • passed to the Lord