Agathonikos Georgios Phatouros - Names - Orthodoxia

Agathonikos Georgios Phatouros

 • Metropol, former Kitros
 • Mitropolis,
 • Katerini
 • 601 00
 • GREECE
 • [30] 23510^^ 23512, 23542
 • * Aigion,
 • diak , N 1.12. diplom theol Athens.
 • mon Varlaam Metéora.
 • ⊖ .
 • hierokēryx Gortyna.
 • teacher Tinos.
 • hierokēryx Athens.
 • ⊕ .
 • retired