Iakovos Frantsis - Names - Orthodoxia

Iakovos Frantsis

 • Metropol, Mytilini, Eresson+Plomarion
 • Mytilini
 • Mitropolis,
 • Mytilini
 • 811 00
 • GREECE
 • [30] 22510 28687, 28514, 22654, 24437 fax 40893
 • immit@otenet.gr
 • www.immyt.gr
 • * Agiassos Lesbos. N23.10.
 • diak
 • diplom theol Chalki.
 • hierokēryx,
 • igoumen Moni Ypsilou.
 • protosynkellos Mytilini.
 • ⊕ M Mytilini.