Emmanouel Sigálas - Names - Orthodoxia

Emmanouel Sigálas

 • Metropol, former Polyane+Kilkis, Exarchos Makedonia
 • Polyane
 • El. Venizelou 2
 • Kilkis
 • 611 00
 • GREECE
 • [30] 23410 22508, 22248. fax 28625.
 • info@impk.gr
 • www.impk.gr
 • * Ermoupolis Syros, N25.12.
 • stud theol Thessaloniki. Gymnasiarchis.
 • diak
 • ⊖ ;
 • hierokēryx Thera Amorgos,
 • hierokēryx Thebai,
 • ⊕ M Polyane.
 • passed to the Lord