Pavlos Ioannou - Names - Orthodoxia

Pavlos Ioannou

 • Metropol, former Sisanion+Si├ítista
 • Sisanion
 • Mitropolis,
 • Siatista
 • 503 00
 • GREECE
 • [30] 24650 21365, 21257. fax 21204.
 • * Chalkis. N29.6.
 • dipl theol Athens.
 • diak (M Nikolaos, Chalkis)
 • ⊖ priest Chalkis, (M Chrysostomos) Igumen St. Georges Arma. Synodal Commission Family.
 • ⊕ M Sisanion.
 • passed to the Lord