Kyrillos Dragunis - Names - Orthodoxia

Kyrillos Dragunis

 • Çınarlı Merkez P.K. 42, Gökçeada,
 • Çanakkale
 • 17760
 • TURKEY
 • [90] 286 8873042. fax 8873535.
 • * Agridia Imbros. N18.1.
 • diplom theol Chalki.
 • diak Megas Archidiakonos.
 • ⊕ M tit Seleukia.
 • M ord Seleukia, Epoptes Hypsomatheia.
 • M Imbros
 • resigned