Kyrillos Dragunis - Names - Orthodoxia

Kyrillos Dragunis

  • Çınarlı Merkez P.K. 42, Gökçeada,
  • Çanakkale
  • 17760
  • TURKEY
  • [90] 286 8873042. fax 8873535.
  • * Agridia Imbros. N18.1.
  • diplom theol Chalki.
  • diak Megas Archidiakonos.
  • ⊕ M tit Seleukia.
  • M ord Seleukia, Epoptes Hypsomatheia.
  • M Imbros
  • resigned